Previous Next
 

SETOVI BRTVI

SETOVI OKRUGLIH PRSTENOVA (O-ring)

Sadržaj: A - 400 brtvi, B - 440 brtvi, C - 170 brtvi, D - 300 brtvi.

Materijal O brtvi u setovima je NBR, 70 ShA tvrdoće (N 700).
NBR - Akrilonitril- butadien guma    

- dobra otpornost na mineralna ulja i masti,
- dobra otpornost na goriva
- dobre mehaničke osobine
- otpornost i elastičnost pri nižim temperaturama ovisi o osobinama akrilonitrila    -40°C +120°C (+130°C)

Okrugli prstenovi (OR) su najpoznatija i najkorištenija vrsta brtvi. Prikladni su za ugradnju u sve statične (statično brtvljenje) i pokretne dijelove strojeva i naprava (dinamično brtvljenje). Posebni su zbog jednostavnosti ugradnje i širokog izbora materijala za različite uvjete uporabe.

Razvojem automatizacije se uporaba brtvi OR proširila na:
 - strojarstvo
 - pneumatiku
 - hidrauliku
 - instalacije

Uporabom dodatnih potpornih prstenova, njihova se uporaba proširila i na brtvljenje viših pritisaka medija. Potporni prstenovi su najčešće učinjeni od PTFE (Teflon), koji ima nizak koeficijent trenja i dobru kemijsku i temperaturnu stabilnost.

Potporni prstenovi sprječavaju da brtva izađe iz kanala u prostoru imeđu brtvljenih površina (prorez), zahvaljujući čemu se produljuje životni vijek brtve.

Uporaba potpornih prstenova je opravdana:
 - kod viših pritisaka
 - kod širih proreza između brtvljenih površina
 - kod većih brzina međusobnog gibanja brtvljenih površina
 - kod viših radnih temperatura, tj. promjena u temperaturi
 - kod nečistih sistema

 Područje OR brtvi je pokriveno različitim standardima. Kod nas se najčešće koristi njemački standard DIN 3770, koji je u skladu s međunarodnim standardom ISO 3601 (tolerancija, kriterij kvalitete).

Uporaba u odnosu na vrstu brtvljenja:
 - Statično brtvljenje
 a.) OR se mogu koristiti kao brtve prirubnica, poklopaca i zglobova instalacija,…
 - Dinamično brtvljenje
 a.) brtvljenje elemenata s translatornim gibanjem (jednostrano / dvostrano brtvljenje) kod komponenti koje pripadaju hidrauličnim i pneumatskim sistemima (cilindri, klipnjače, klizači,…).
 b.) brtvljenje elemenata s rotacijskim gibanjem (osovina, ležaj, zupčanik,..)

Prednosti OR u odnosu na druge brtve su:
 - jednostavna ugradnja
 - široka uporaba ( statični, dinamični, jednostrani i dvostrani rad)
 - širokizbor dimenzija i materijala
 - simetrični presjek koji sprječava krivu ugradnju
 - jednostavni oblici utora (ušteda prostora i troškova izrade)
 - niska cijena

Za pravilan izbor OR treba znati:
 - pritisak ( izbor tvrdoće – shA / potporni prstenovi?)
 - uvjeti uporabe, temperatura, medij (izbor materijala)
 - dimenzije utora, tj. klipa i cilindra (ugradbene mjere)
 - vrsta brtvljenja (statično / dinamično - translatorno, rotacijsko)

Prilikom odabiranja dimenzija treba uzeti u obzir dozvoljen otklon unutarnjeg promjera »d« pri pravoj debljini »s« Oni ne utječu na kvalitetu brtvljenja :
 - do 5% kraći »d« (vanjsko brtvljenje)
 - do 3% duži »d« (unutarnje brtvljenje)

Uvjeti rada:
 OR su zasebni brtvni elementi s dvostrukim djelovanjem. Naležne sile koje se pojavljuju tijekom ugradnje (Pred napetost presjeka), se još više povećavaju sa sistemskim tlakom medija. Tako dolazi do cjelokupnog pritiska (pritisak na površine u svim smjerovima), koji se povečava s povečanim sistemskim tlakom.

Označavanje OR (DIHTA):
 OR brtve su dimenzijski označene s unutarnjim promjerom »d« i debljinom presjeka »s« ( na primijer: OR 100 x 3 // d= 100 mm ; s= 3 mm).
 OR _d x _s_ _N xxx
 oznaka materijala - vrsta elastomera
 debljina presjeka brtve (mm)
 unutarnji promjer brtve (mm)
 grupno nazivlje

Materijali:
 Izabrani materijal je od odlučujuće važnosti za sposobnost brtvljenja, pouzdanost i životni vijek brtve. Pravi materijal – prilagođen uvjetima rada - utječe, zajedno s oblikom brtve, na bezgrešnost njezina rada.

Informacije o temperaturi, pritisku i vrsti medija su od ključne važnosti za pravilan izbor materijala.