Previous Next
 

Manžete - MA

PO VP MA

Profili

MA-1
MA1
MA-2
MA2
MA3
MA4
MA5
MA6
MA7
MA8
MA9
MA10
MA11
MA12
MA13
MA14

Manžete

Manžete su aksijalni brtvni elementi za translatorno gibanje. Razvoj manžeta je odgovor na potrebu za brtvnim elementima za dinamično brtvljenje koji ne uzrokuju pre veliko trenje tijekom rada, što bi za posljedicu imalo preveliko oštećenje brtve i njen kraći životni vijek.

Profil manžete napravljen je od usne za brtvljenje – ruba i snažnog osnovnog dijela koji je smješten u ugradbenom kanalu i koji tijekom ugradnje brtveomogućava čvršću montažu, potrebnu za brtvljenje na statičnoj brtvnoj površini. Osnovni dio manžete istovremeno djeluje kao potpora brtvi u utoru, tako da dodatni potporni prstenovi u većini slučajeva nisu potrebni. Oblici usana za brtvljenje - rubova i osnovnog dijela brtve izrađeni su sukladno zadatcima brtve tijekom rada uzimajući u obzir zahtjevne uvjete brtvljenja (unutarnje / vanjsko brtvljenje, jačina pritiska medija, brzina kretanja). Manžeta je samostalni brtvni element s elastičnim rubovima čija je primarna namjena dinamično brtvljenje translatornih gibanja u širokim rasponima pritisaka iz tlačnog medija (različiti oblici, npr. realizacija), a koristi ga se u raznim uvjetima rada (veliki izbor materijala). Brtvljenje manžetom se dostiže njenom ugradnjom u kanal koji je nešto širi od manžete (otprilike 10 %), kada se brtvne usne elastično deformiraju i tako postižu potreban kontaktni pritisak ruba brtve i površine (pred pritisak). Kako se pritisak medija povečava, proporcionalno se povečava i pritisak ruba brtve na površinu te omogućava kvalitetno brtvljenje (princip pritiska / snage tereta). Kod vrlo visokih pritisaka medija se presjek manšete također radialno širi tako povečavajući kontaktnu površinu i efekt brtvljenja, ali istovremeno i trenje, što za posljedicu ima uništavanje brtve. Zbog toga je vrlo važan pravilan izbor brtve (oblik - proizvodnja, materijal) za odnos brtvljenje / trenje / uništenje.

Materijali:
Najčešće korišteni materijali za manžete su:
- guma temeljena na NBR kaučuku
- NBR + tkanina
- Poliuretan (PU, AU / EU)

Dodavanjem tkanine u gumu ona postaje tvrđa – izdržljiva za veče pritiske medija i omogućava pojavu manjih »džepova« na površini brtve između vlakana tkanine, s kojom se tijekom rada pomiješa mazivni sloj pa ju se ne može poderati ni pri visokim pritiscima. Tako, povečanjem kontaktnog pritiska između manžete i površine brtvljenja, zaustavljeju se pretjerano trenje i oštećenje. Za posebne potrebe se također koriste EPDM, VMQ, FPM, HNBR, PTFE .

Prednosti manžeta:
- linearna ovisnost efekta brtvljenja i povečanog pritiska medija
- vrlo dobar efekt brtvljenja u širokom rasponu pritisaka
- mali koeficijent trenja
- jednostavna konstrukcija kanala za ugradnju
- jednostvna ugradnja
- veliki izbor zadanih oblika i materijala presjeka
- široki raspon uporaba (pritisaka, temperatura, medija)

Područja uporabe:
- za brtvljenje klipova i klipnjača u hidrauličnim i pneumatskim cilindrima
- za podvodne klipove (plungere) i pumpe za tekućinu

Upute za korištenje:
Prije ugradnje potrebno je provjeriti - osigurati:
- da propisani žljebovi budu napravljeni na cilindru, npr. klipnjače (15 - 20º ), koji zaustavljaju
   mehaničko oštećenje brtve tijekom ugradnje
- površine bez oštrih rubova
- sistem očišćen od stranih tijela i nečistoće
- navoji zaštoćeni - prekriveni
- nužno je nauljiti brtve i brtvne elemente, npr. namastiti ih. Preporuča se uporaba samog medija
   ili sličnog sredstva
- Tijekom ugradnje ne koristiti mativa koja sadrže čvrste dijelove - aditive
- tijekom ugradnje koristiti alate bez oštrih rubova

Torna sù