Previous Next
 

Kompaktne brtve

PO VP MA

Profili

KO1
KO2
KO3
KO4
KO5
KO6
KO7
KO8
KO9
KO10
KO11

Kompaktne brtve su uglavnom izrađene od NBR ojačanog tkaninom ili od poliuretana PU. Postoji mnogo tkanina i guma. One dobivene od jednog mekanog - elastičnog i jednog tvrdog - žičanog materijala se mogu koristiti na mnogo načina. Kompaktne brtve i njihovi elastični dijelovi ispuštaju pri nižim pritiscima ulje te ih je moguće opteretiti do 250 bara radnog pritiska. Ove brtve se proizvode kao jednodijelne i kao platnene manžete. Koriste se kod klipnjača ili kod cilindara koji rade unilateralno. Ove brtve mogu također biti izrađene od poliuretana PU - AU s područnim prstenom od NBR te ih je moguće opteretiti do 400 bara (primjeri s protu udarnim prstenom od POM).

Kompaktne brtve također omogućavaju dobro brtvljenje na nižim pritiscima. Prilikom određivanja utora za ugradnju treba uzeti u obzir da se brtve radijalno komprimiraju tijekom ugradnje i tako povećavaju svoju duljinu. Njima treba dovoljno prostora u utoru jer se u suprotnom ne može postići potrebni pritisak za btvljenje. Postoje i kompaktne brtve s potpornim / protuudarnim prstenom.

Prednosti:
- vrlo dobro statično i dinamično brtvljenje i pri nižim pritiscima
- moguće su kombinacije / verzije kompaktne brtve s protu udarnim / potpornim prstenom

Materijali:
- PU , PU + POM (potporni prsten), PU + NBR (O prsten)
- NBR + tkanina, NBR + tkanina + POM (potporni prsten)

Uvjeti rada:
- pritisak: do 400 bara (posebni proizvodi i do 600 bara)
- linearna brzina: do 0,5 m/s
- temperaturni raspon: -30°c, + 110°c (PU, NBR)