Previous Next
 

Vodeći prstenovi / trake

PO VP MA

Profili

VO1
VO2
VO3
VO4
VO5
VO6
VO7
VO8
VO9

Vodeći prstenovi imaju važno mjesto u grupi hidrauličnih i pneumatskih cilindara te tako sprječavaju da radijalne snage uzrokuju trajna oštećenja cilindra i brtve. Koristi ih se za vodeće klipnjače / šipke i cilindre / klipove.

Prednosti:
- nizak koeficijent trenja
- dobro prigušivanje radijalnih vibracija

Materijali za vodeće prstenove / trake:
- PTFE, PTFE + grafit , PTFE + bronca, PTFE + staklena vlakna
- POM , POM + staklena vlakna

Uvjeti rada:
- linearna brzina: do 5 m/s (PTFE)
- raspon temperature: -40°c, + 200°c (PTFE + bronca)

Vodeće trake VO/TR od PTFE (PTFE + pinjenje) se koriste zajedno s vodećim prstenovima.