Previous Next
 

Kakovost

Osnovna usmeritev Dihte je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar lahko dosežemo le z vključevanjem vseh procesov in vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje.
 
To uresničujemo s spoštovanjem naslednih izhodišč:

  • Uveljavljamo načela poslovne kakovosti skozi stalno izboljševanje procesov in sproščanje ustvarjalnosti, nadarjenosti, pozitivne energije in motivacije vseh sodelavcev
  • Naš uspeh na trgu temelji na zaupanju in zadovoljstvu naših strank in poslovnih partnerjev.
  • Zato v podjetju gojimo vrednoste kot so prijaznost, strokovnost, odzivnost in učinkovitost
  • Vsako utemeljeno eventuelno reklamacijo ali pritožbo s strani kupca razumemo kot priložnost za izboljšavo ter s tem ohranitev in utrditev zaupanja kupcev

 
DIHTA d.o.o. vzpostavlja sistem kakovosti v skladu z:

  • mednarodnim standardom ISO 9001: 2008
  • s spoštovanjem drugih strokovnih standardov in mednarodnih priporočil