Previous Next
 

Vizija podjetja in razvoj

Osnovna usmeritev Dihte je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar dosežemo z vključevanjem vseh procesov in vsakega zaposlenega v sistem vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje.

To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

  • Vse naše aktivnosti so osredotočene na zadovoljevanje odjemalčevih zahtev
  • Naš uspeh na trgu temelji na zaupanju in zadovoljstvu naših strank in poslovnih partnerjev. Zato v podjetju gojimo vrednote kot so prijaznost, urejenost, strokovnost, odzivnost in učinkovitost
  • Uveljavljamo načela poslovne kakovosti skozi stalno izboljševanje procesov in sproščanje ustvarjalnosti, nadarjenosti, pozitivne energije in motivacije vseh sodelavcev
  • Spremljamo rezultate procesov s ciljem preprečevanja nastajanja procesnih motenj in s ciljem njihovega nenehnega izboljševanja
  • Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti
  • Skrbimo, da se v odnosu do strank sprejeta politika kakovosti dosledno uresničuje
  • Vsako utemeljeno eventuelno reklamacijo ali pritožbo s strani kupca razumemo kot priložnost za izboljšavo ter s tem ohranitev in utrditev zaupanja kupcev

DIHTA d.o.o. vzdržuje sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001: 2008 in s spoštovanjem drugih strokovnih standardov in mednarodnih priporočil.